Design a site like this with WordPress.com
Aloitus

About

Mari 9

Mari Maasilta
Dosentti, Yliopistonlehtori

Lapin yliopisto, Kasvatustieteen tiedekunta

Docent, University Lecturer (Media Education)
University of Lapland, Faculty of Education,
Centre for Media Pedagogy
FINLAND
mari.maasilta at ulapland.fi

 

Toimin mediakasvatuksen yliopistonlehtorina Lapin yliopistossa. Opetan kriittistä medialukutaitoa, media- ja digitaalisia lukutaitoja sekä mediaosallisuuteen ja  -osallistumiseen liittyviä opintokokonaisuuksia kasvatustieteen ja luokanopettajaopiskelijoille. Lisäksi osallistun tutkimus- ja kehityshankkeisiin sekä ohjaan opinnäytteiden tekijöitä kandiopiskelijoista tohtoriopiskelijoihin. 

I am a University Lecturer of Media Education at the University of Lapland, Finland. In this website, you will find information about my research and teaching. My research interests include:

·     Media education, critical media education
·     Media, emotions and migration
·     Mediatization of society, role of media in society
·     Empowerment through media
·     Development communication

 

Latest publications:

TiuraNätti-Jussi-kansi_72dpi_leveys_1000pxniemi, OlliMaasilta, Mari ja Keränen, Raimo (toim.) (2019) Nätti-Jussi – elämä ja tarinat. Rovaniemi: Lapin yliopisto.

Maasilta, Mari (2019) Nätti-Jussi lehtijulkisuudessa. Teoksessa Tiuraniemi, Olli, Maasilta, Mari ja Keränen, Raimo (toim.) (2019) Nätti-Jussi – elämä ja tarinat. Rovaniemi: Lapin yliopisto, ss.138-148.

 

Maasilta, Mari (2018) Maahanmuutto herättää mediassa monenlaisia tunteita. Teoksessa Pienimäki, Mari, Tuominen, Jaakko ja Kuusisto, Anna-Kaisa (toim.) #TRUST! Kulttuurinen kohtaaminen kasvotusten ja mediassa. Oppimateriaali. Tampere: Tampereen yliopisto. Johtamiskorkeakoulu. Suomen Akatemian TRUST -kärkihanke. 10-11.

 

1859119
Pakolaisuus, tunteet ja media
(toim.) Maasilta, Mari; Nikunen, Kaarina
Tampere: Vastapaino, 2018